Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до  вимог, що встановлені Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», «Про оренду землі»,  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою приведення у відповідність до функціонального використання земель ставок орендної плати при укладанні договорів оренди землі.

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом  державного регулювання.

      Плата за землю є важливою умовою підприємницької діяльності. Від досконалості земельних відносин, зокрема рівня орендної плати, залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності.           

        Ставки орендної плати, які на сьогодні застосовуються Ворохтянською селищною радою при укладенні договорів оренди землі, затверджені рішенням Ворохтянської селищної ради ще у 2009 році та Татарівською сільською радою у 2008 році. З моменту дії регуляторного акту в громаді виникли нові види функціонального використання земельних ділянок. За даний період часу відбулися зміни в Податковому кодексі України, прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 843 були внесені зміни до Типового договору оренди землі.

Отже, надалі ефективне використання земельного фонду Ворохтянської селищної об’єднаної територіальної громади неможливо забезпечити шляхом подальшого застосування цих актів.

     З метою приведення земельних відносин у відповідність до норм чинного законодавства, диференціації ставок в залежності від функціонального призначення земельних ділянок, встановлення економічно обґрунтованих, єдиних ставок орендної плати, сприяння розвитку підприємницької діяльності  та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету від оренди землі пропонується прийняти нове рішення Ворохтянської селищної ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Ворохтянської селищної територіальної громади»

 

 1. Мета та цілі правового регулювання.

 

      Метою здійснення регулювання є приведення у відповідність до вимог чинного законодавства ставок орендної плати при укладанні договорів оренди землі.

      Ухвалення даного регуляторного акту переслідує декілька цілей:

    –  встановлення прозорих та економічно обґрунтованих розмірів орендної плати;

    – впровадження диференційованих підходів до розрахунку орендної плати за землю;

     – забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання інформації,   необхідної для придбання права на оренду і умов її використання;

    –   збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренди землі;

    – забезпечення ефективного використання земельного фонду в інтересах територіальної громади.

 

 1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей  та аргументи на користь обраного способу.

 

         Державне регулювання визначення розміру плати за землю, що є власністю територіальних громад, покладено на органи місцевого самоврядування Законом України «Про місцеве самоврядування», Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», Податковим кодексом України.

         Досягнення зазначених цілей неможливо забезпечити за допомогою діючих регуляторних актів, так як цими актами тривалий час застосовувалися ставки орендної плати без урахування змін у діючому законодавстві та у зв’язку з відсутністю в акті нових видів функціонального використання земельних ділянок.

        Запропонований проект нового регуляторного акту вважається найбільш прийнятним для всіх зацікавлених осіб, які мають намір отримати в оренду земельну ділянку, тому можна вважати, що на цей час альтернативи вирішення зазначеної проблеми немає.

 

 1. Механізм та заходи розв’язання проблеми.

          

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонується на сесії Ворохтянської селищної ради прийняти рішення «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Ворохтянської селищної територіальної громади».

        Основним принципом даного проекту рішення є дотримання прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

         Даним рішенням пропонується встановити економічно обґрунтовані,  справедливі, диференційовані ставки орендної плати в залежності від функціонального призначення земельної ділянки та підготувати і забезпечити укладання додаткових угод з орендарями на зміну умов діючих договорів оренди землі в частині плати за оренду землі.

         Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акту відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

 

 1. Обгрунтування можливостей досягнення цілей у разі запропонованого регуляторного акту.

         

        Можливість досягнення  цілей, передбачених у розділі 2 цього аналізу, у разі прийняття рішення «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території Ворохтянської селищної територіальної громади» є цілком реальною.

       Даний акт мотивує суб’єктів господарювання виконувати встановлені вимоги через такі мотиви, як:

 –  відповідність положень даного регуляторного акту нормам чинного законодавства:

 –  простота положень акту;

 –  простота виконання вимог, встановлених актом;

 –  чітке врегулювання прав і обов’язків, на яких розповсюджується  даний акт.

 

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

З прийняттям даного регуляторного акту вигоди одержать: органи місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання та територіальна громада селища

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого

     самоврядування

Створення рівних умов конкуренції. Прозорість і гласність у процесі формування розміру орендної плати

Наповнення доходної частини місцевого бюджету

Процедура розробки регуляторного акту

 

Суб’єкти господарювання

Стимулювання розвитку підприємництва. Рівні умови конкуренції та визначеність відносно розміру орендної плати за землю.

Витрати, пов’язані з оформленням орендних відносин

Територіальна громада

 

Збільшення витрат на соціальну сферу. Створення нових робочих місць

Немає

 

 

 1. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

   

      Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до чинного законодавства, які можуть вплинути на дію даного регуляторного акту, до нього в установленому порядку будуть вноситись відповідні зміни.

 

 1. Визначення показників результативності регуляторного акту.

   

      З метою відстеження результативності запропонованого регуляторного акту визначені наступні показники:

 • кількість укладених договорів оренди землі;
 • кількість переглянутих договорів оренди землі;
 • розмір надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за землю

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.

 

       Для визначення результативності регуляторного акту будуть використовуватись статистичні дані. Відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу обсягу надходження коштів до місцевого бюджету та кількістю укладених договорів оренди землі.

       

Строки проведення відстеження:

 • Базове відстеження – до набрання актом чинності
 • Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності
 • Періодичне відстеження – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту

      

Відстеження результативності цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

Розробник:

Ворохтянська селищна рада

об’єднаної територіальної громади

Надвірнянського району

Івано-Франківської області

смт Ворохта, вул. Д. Галицького, 41

 

 

Начальник відділу архітектури, будівництва,

житлово-комунального господарства та земельних відносин

 

 

               С.Сіщук

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Дзем'юк Олег Михайлович
Cелищний голова:
Дзем'юк Олег Михайлович
+38(О3434)3-52-40
Ясінський Юрій Петрович
Староста с. Татарів:
Ясінський Юрій Петрович
+38(О3434)3-52-40
Білоус Ярослав Михайлович
Секретар ради:
Білоус Ярослав Михайлович
+38(О3434)3-52-30
Галик Юрій Ярославович
Керуючий справами виконкому:
Галик Юрій Ярославович
+38(О3434)3-52-30