Надвірнянського району Івано - Франківської області

Надвірнянського району Івано - Франківської області

П

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету

М

Місцевий бюджет на 2022рік

Доходи місцевого бюджету:

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього В т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 53 308 819,00 53 308 819,00
20000000 Неподаткові надходження 363 000,00 163 000,00 200 000,00
40000000 Офіційні трансферти 30 679 600,00 30 679 600,00
х Разом доходів 84 351 419,00 84 151 419,00 200 000,00

Видатки місцевого бюджету:

Код Найменування згідно з Класифікацією видатків бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього В т.ч. бюджет розвитку
0100 Державне управління 16 696 095,00 16 696 095,00 0,00 0,00
1000 Освіта 44 515 324,00 43 967 324,00 548 000,00 348 000,00
2000 Охорона здоров'я 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 2 839 000,00 2 839 000,00
4000 Культура і мистецтво 4 838 000,00 4 633 000,00 205 000,00 205 000,00
5000 Фізична культура і спорт 1 785 000,00 1 785 000,00
6000 Житлово-комунальне господарство 8 130 000,00 7 050 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00
7000 Економічна діяльність 3 820 000,00 3 400 000,00 420 000,00 420 000,00
8000 Інша діяльність 350 000,00 350 000,00
9000 Міжбюджетні трансферти 928 00,00 928 000,00
Х Разом доходів 84 351 419,00 82 098 419,00 2 253 000,00 2 053 000,00

М

Місцевий бюджет на 2021рік :

Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
Усього В т.ч. бюджет розвитку
1. Податкові надходження 40 070 503,00 40 070 503,00
2. Неподаткові надходження 172 200,00 300 000,00 472 200,00
3. Дотації 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
4. Субвенції 29 473 800,00 29 473 800,00
5. Цільові фонди
Усього 69 716 503,00 1 300 000,00 1 000 000,00 71 016 503,00
Видатки 69 196 303,00 1 820 200,00 1 520 200,00 71 016 503,00
1. Органи місцевого самоврядування 16 733 400,00 60 000,00 16 793 400,00
2. Освіта 43 835 560,00 1 220 200,00 1 020 200,00 45 055 760,00
3. Культура 3 299 143,00 40 000,00 3 339 143,00
4. Інші 5 328 200,00 500 000,00 500 000,00 5 828 200,00