Надвірнянського району Івано - Франківської області

Надвірнянського району Івано - Франківської області

м

Місцевий бюджет на 2021рік :

Доходи Загальний фонд Спеціальний фонд Всього
Всього В т.ч. бюджет розвитку
1. Податкові надходження 40 070 503,00 40 070 503,00
2. Неподаткові надходження 172 200,00 300 000,00 472 200,00
3. Дотації 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
4. Субвенції 29 473 800,00 29 473 800,00
5. Цільові фонди
Всього 69 716 503,00 1 300 000,00 1 000 000,00 71 016 503,00
Видатки 69 196 303,00 1 820 200,00 1 520 200,00 71 016 503,00
1. Органи місцевого самоврядування 16 733 400,00 60 000,00 16 793 400,00
2. Освіта 43 835 560,00 1 220 200,00 1 020 200,00 45 055 760,00
3. Культура 3 299 143,00 40 000,00 3 339 143,00
4. Інші 5 328 200,00 500 000,00 500 000,00 5 828 200,00