Будь ласка, ознайомтесь з інформацією як правильно та коректно скласти запит на отримання публічної інформації!

Порядок складення та подання запитів на інформацію у Ворохтянській селищній раді:

  • Запит на інформацію адресується фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
  • Запит на інформацію подається у довільній формі.

Запит на інформацію повинен містити:

  • Прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
  • Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • Підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для подання письмового запиту можна скористатися формами:

Запит на інформацію подається:

  • В письмовій формі — особисто до Центру надання адміністративних послуг (вул. Незалежності, 27, с. Татарів);
  • В усній або письмовій формі — на особистому прийомі громадян посадовій особі, яка здійснює прийом;
  • Електронною поштою на адресу електронної пошти cnap_vorokhta@ukr.net або vorohta_sr@ukr.net
  • телефоном за номером: 068 254 03 40 – Viber

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник спеціального структурного підрозділу або посадова особа, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача під час реєстрації запиту на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток реєстраційного штампа із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія у частині інших питань розглядається в порядку Закону України «Про звернення громадян».

Запити, одержані електронною поштою реєструються у відділі загальної, організаційної та інформаційної роботи Ворохтянської селищної ради, друкуються, на них проставляється реєстраційних штамп, а текст запиту, електронна адреса та всі наявні реквізити вносяться до Журналу реєстрації запитів на отримання публічної інформації.