УКРАЇНА

ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 12.12.2023  року               смт Ворохта                  № 98

Про селищний бюджет Ворохтянської
територіальної громади
на 2024 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», виконавчий комітет Ворохтянської селищної ради

в и р і ш и в:

1. Визначити на 2024 рік:
доходи селищного бюджету у сумі – 116 414 790,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 116 164 790,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 250 000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
видатки селищного бюджету у сумі – 116 414 790,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 108 637 790,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 7 777 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;
профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі – 7 527 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі – 7 527 000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 21 000,00 гривень, що становить 0,02 відсотки видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;
резервний фонд селищного бюджету у розмірі 500 000,00 гривень, що становить 0,5 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2024 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Дати дозвіл селищному голові Олегу ДЗЕМ’ЮКУ за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету Іваном ЗІНОВ’ЄВИМ у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.
Уповноважити селищного голову Олега ДЗЕМ’ЮКА у випадках, передбачених абзацом другим цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм згідно додатку 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2024 рік до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2024 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

7. Установити, що у 2024 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2024 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
заходи пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду селищного бюджету;
оплату послуг із охорони комунальних закладів та культури.

9. Згідно із п.8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл фінансовому відділу Ворохтянської селищної ради Ірині БОЙКО в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету Іваном ЗІНОВ’ЄВИМ здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово – вільних коштів селищного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Ворохтянської селищної ради Ірині БОЙКО отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити :
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах кошторисних призначень та встановлених їм бюджетних повноважень виходячи з оцінки ефективності бюджетних програм;
3) забезпечити ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань відповідно до кошторисних призначень;
5) забезпечити у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
6) оприлюднювати паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
7) забезпечити публікацію інформації про бюджет та її доступність за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року.

12. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника коштів у процесі виконання селищного бюджету здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, в межах бюджетних програм за кодами економічної класифікації (окрім видатків на оплату праці) згідно чинного законодавства за обґрунтованим поданням головних розпорядників.

13. Дати дозвіл селищному голові Олегу ДЗЕМ’ЮКУ за поданням фінансового відділу при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії.

14. Затвердити розподіл обсягів капітальних видатків селищного бюджету в сумі – 7 527 000,00 гривень.

15. Спрямовувати вільні залишки загального та спеціального фондів селищного бюджету, які склалися на початок бюджетного року, кошти від перевиконання дохідної частини бюджету та, відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснювати перерозподіл призначень між бюджетними програмами в межах бюджетних асигнувань виключно за рішенням селищної ради.

16. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

17. Додатки 1,2,3,5,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Загальному відділу селищної ради оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань економіки, фінансів та бюджету Івана ЗІНОВ’ЄВА.

Селищний  голова                                       Олег ДЗЕМ’ЮК

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Дзем'юк Олег Михайлович
Cелищний голова:
Дзем'юк Олег Михайлович
+38(О3434)3-52-40
Ясінський Юрій Петрович
Староста с. Татарів:
Ясінський Юрій Петрович
+38(О3434)3-52-40
Білоус Ярослав Михайлович
Секретар ради:
Білоус Ярослав Михайлович
+38(О3434)3-52-30
Галик Юрій Ярославович
Керуючий справами виконкому:
Галик Юрій Ярославович
+38(О3434)3-52-30