Суб’єкти туристичної діяльності мають право:
1) виробляти і реалізовувати туристичні послуги згідно із законодавством;
2) вносити пропозиції щодо охорони туристичних ресурсів України, їх збереження
та відновлення, порядку використання;
3) вносити пропозиції щодо вдосконалення освітніх програм з професійного
навчання в галузі туризму, підвищення рівня професійної підготовки працівників і
фахівців у галузі туризму;
4) на встановлення об’єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об’єктам,
призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам
тощо), власниками яких вони є, відповідної категорії;
5) на отримання в установленому порядку інформації, необхідної для здійснення їх
діяльності, в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
6) брати в установленому порядку участь у розробці програм розвитку туризму та
курортно-рекреаційної сфери;
7) визначати та оприлюднювати шляхом опублікування загальні умови типового
(публічного) договору на надання туристичних послуг;
8) визначати мінімальну кількість туристів у групі;
9) на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок незаконних рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб чи заподіяних суб’єктами туристичної діяльності.
Суб’єкти туристичної діяльності зобов’язані:
1) проводити діяльність у галузі туризму, яка підлягає ліцензуванню, лише за
наявності ліцензій;
2) надавати туристичні послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації, після
проведення такої сертифікації в установленому порядку;
3) залучати до надання туристичних послуг осіб, які відповідають встановленим
законодавством відповідним кваліфікаційним вимогам, а у випадках, визначених Законом
про туризм, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного
супроводу;
4) надавати туристам необхідну і достовірну інформацію про туристичні послуги,
права, обов’язки та правила поведінки туристів (екскурсантів), мови страхування, порядок
відшкодування завданих збитків, умови відмови від послуг, правила візового митного
режиму, перетинання державного кордону та іншу інформацію;
5) надавати туристичні послуги в обсягах та в терміни, обумовлені договором;
виконувати вимоги закону щодо забезпечення безпеки туристів, охорони туристичних
ресурсів України та довкілля;
6) вести облікову та іншу визначену законодавством документацію, надавати в
установленому порядку бухгалтерську та статистичну звітність; відшкодовувати в
установленому порядку збитки, завдані туристам екскурсантам, іншим особам та
довкіллю.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Дзем'юк Олег Михайлович
Cелищний голова:
Дзем'юк Олег Михайлович
+38(О3434)3-52-40
Ясінський Юрій Петрович
Староста с. Татарів:
Ясінський Юрій Петрович
+38(О3434)3-52-40
Білоус Ярослав Михайлович
Секретар ради:
Білоус Ярослав Михайлович
+38(О3434)3-52-30
Галик Юрій Ярославович
Керуючий справами виконкому:
Галик Юрій Ярославович
+38(О3434)3-52-30