Головна Сторінка » Інформація для ветеранів і ветеранок » Програма підтримки військових частин Сил оборони України

Програма Ворохтянської територіальної громади на 2023-24 роки підтримки військових частин Сил оборони України, затверджена рішенням селищної ради від 16.11.2023 року № 320-32/2023

Заходами даної Програми передбачено:

часткове розв’язання проблемних питань військових частин Сил оборони України за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету. Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів бюджету територіальної громади в межах фінансових можливостей з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

Процедура закупівлі та передачі матеріально-технічних засобів від Ворохтянської селищної ради до відповідного підрозділу Сил оборони України:

1. попередньо розгляд поданої заяви командуванням військової частини здійснюється відділом юридичного та кадрового забезпечення яким готується відповідний проєкт рішення на сесію селищної ради;

2. при позитивному рішенні сесії селищної ради відділом бухгалтерського обліку та звітності згідно чинного законодавства здійснюється закупка відповідних матеріально-технічних засобів;

3. придбаний товар обліковується відділом бухгалтерського обліку та звітності на відповідних рахунках селищної ради;

4. за рішенням сесії селищної ради придбаний товар, як комунальне майно ради, відповідно до статті 6 Закону України “Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» та статті 3 Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» безоплатно передається у державну власність – відповідній військовій частині;

5. передача товару здійснюється на підставі Договору про передачу майна та Акту приймання – передачі, що складаються у двох примірниках, по одному кожній із сторін;

6. Договір та Акт приймання-передачі підписуються селищним головою (за його відсутності секретарем ради або керуючим справами) та уповноваженою особою військової частини, якій передається майно та скріплюються печатками;

7. Акт приймання-передачі товару підлягає затвердженню на сесії селищної ради, на підставі якого приймається відповідне рішення про списання переданого військовій частині майна з балансу селищної ради.