Головна Сторінка » Інформація для ветеранів і ветеранок » Отримання статусів та видача посвідчень

Встановлення статусу, видача посвідчень:

– члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

 • заява про видачу посвідчення/довідки (довільної форми);
 • фотокартка (кольорова) 3х4 см;
 • копія паспорта;
 • у разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
 • для осіб віком до 14 років надається копія свідоцтва про народження;
 • копія свідоцтва про смерть члена сім’ї або повідомлення про його загибель;
 • причинний зв’язок смерті члена сім’ї з пораненням, контузією, захворюванням, отриманим при захисті Батьківщини, чи з інших причин, визначених статтею 101 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • копія свідоцтва про одруження;
 • довідка про призначення пенсії у разі втрати годувальника.

Крім того, у випадках, передбачених статтею 101 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”:

 • довідка медичного закладу про інвалідність до досягнення повноліття;
 • копія посвідчення ветерана війни члена сім’ї.

Для членів сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в антитерористичній операції/операції Об’єднаних сил та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, перелік документів, які є підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого (загиблого) Захисника чи Захисниці України, визначено Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №740

– особи з інвалідністю внаслідок війни

 • заява про видачу посвідчення/довідки (довільної форми), продовження строку дії посвідчення (довільної форми);
 • довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
 • фотокартка (кольорова) 3х4 см;
 • паспорт громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місце перебування особи;
 • у разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
 • постанова штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування – для військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейських, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 та пунктах 1, 2, 6-8 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брала безпосередню участь в АТО/ООС та заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, поліцейських та інших правоохоронних і військових формувань та добровольців зі складу добровольчих формувань, що були включені до складу ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії, зазначених у пунктах 11 та 12 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, та працівників підприємств, установ, організацій).
 • контракт добровольця територіальної оборони та документи про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України – для осіб, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, зазначених у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • документи про безпосереднє залучення до виконання завдань АТО/ООС безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, про залучення до виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України, або направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в АТО/ООС (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, документи про виконання підприємствами, установами і організаціями мобілізаційних завдань (замовлень), а також документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ і організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження – для працівників підприємств, установ, організацій, зазначених у пункті 11 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни командира добровольчого формування, до складу якого входила особа, або командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії або іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи правоохоронного органу, у взаємодії з якими особа виконувала завдання АТО. Клопотання подається командирами у місячний строк з дня надходження відповідної заяви органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання добровольця. У разі неподання клопотання, добровольці можуть подати до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання документи без такого клопотання. До клопотання додаються документи, що підтверджують участь особи в АТО, або письмові свідчення не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни – для добровольців зі складу добровольчих формувань, що не були включені до складу ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, зазначених у пункті 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
 • довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань АТО у взаємодії із ЗСУ, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до закону військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення – для добровольців зі складу добровольчих формувань, що не були включені до складу ЗСУ, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно до закону військових формувань та правоохоронних органів, зазначених у пункті 13 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення АТО/ООС у разі відсутності зазначеної довідки – для волонтерів, зазначених у пункті 14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • документи про участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у складі формувань Цивільної оборони – для осіб, зазначених у пункті 9 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

У разі продовження дії відповідного посвідчення:
1) заява про продовження дії посвідчення (довільної форми);
2) довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

– учасника війни

 • заява про встановлення статусу учасника війни (довільної форми);
 • копія сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату і місце народження, серію та номер паспорта, ким і коли виданий паспорт та реєстрацію місця проживання або місце перебування особи;
 • у разі отримання особою паспорта громадянина України у формі картки надається його копія та копія довідки про реєстрацію місця проживання;
 • архівні довідки, які підтверджують факт роботи заявника в період Другої світової війни;
 • інші документи, що підтверджують належність особи до учасників війни згідно зі статтями 8, 9 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • фотокартка 3х4 см.
 • Особи з числа учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил також подають документи, зазначені у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №739 “Питання надання статусу війни деяким особам”

Куди звертатися:

відділ соціального захисту населення Ворохтянської селищної ради (селище Ворохта, вул. Д. Галицького, 1-ий поверх, кабінет №1)