ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Перелік документів необхідних для надання послуги та
вимоги до них.

 1. Заява (форма встановленого зразка);
 2. Паспорт громадянина України (для громадян України), або Свідоцтво про народження (для громадян України, що не досягли 16-річного віку);
  Для інших осіб один з наступних документів:
  – посвідка на постійне проживання,
  – посвідка на тимчасове проживання,
  – посвідчення біженця,
  – посвідка особи, яка потребує додаткового захисту,
  – посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
 3. Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);
 4. Документи, що підтверджують (залежно від ситуації):
  – право на проживання в житлі (ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи);
  У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників); – право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (встановленого зразка), копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах)); – проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації (довідка про проходження служби у військовій частині (встановленого зразка), видана командиром військової частини (для військово, крім військовослужбовців строкової служби)). Крім того, додатково подаються: військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);
 5. Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи (встановленого зразка), у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання: – довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації попереднього місця проживання встановленого зразка (додатки 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання): – особи, документовані паспортом громадянина України у формі картки – особи, документовані свідоцтвом про народження, які здійснювали реєстрацію або зняття з реєстрації попереднього місця проживання з 04.04.2016.
 6. У разі подання заяви представником особи додатково подаються: – документ, що посвідчує особу представника; – документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).
 7. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
 8. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Адміністративний збір:

– у разі звернення особи протягом встановленого Законом
строку (30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання. При реєстрації новонароджених дітей – протягом 3 місяців з дня реєстрації народження) – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати з її розрахунку у розмірі 1600 грн (13,60 грн);
– у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати з її
розрахунку у розмірі 1600 грн (40,80 грн).
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з
попереднього місця проживання адміністративний збір
стягується лише за одну адміністративну послугу.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Розрахунковий рахунок – UA908999980314080501000009670;
Код ЄДРПОУ – 37951998;
Одержувач – ГУК в Івано-Франківській області/ ТГ Ворохта/;
Код платежу – 22010300;
Призначення платежу – адміністративний збір за реєстрацію
місця проживання.

1. Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання до
документа, що посвідчує особу (згідно п.2. переліку документів).
2. Додатково – Довідка про реєстрацію місця проживання – у разі
реєстрації місця проживання особи віком до 16 років або реєстрації місця проживання особи, документованої паспортом громадянина України зразка 2015 року (у формі картки).

1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (Ст. 3, 6, 6 1 , 11 1) ;
2. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» (ст.38);
3. Житловий кодекс України (ст. 65);
4. Сімейний кодекс України (Ст. 160, 161);
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».